Λύσεις λογισμικού
Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Περιορίστε τα λάθη και το άγχος.

Λύσεις Λογισμικού

Η συνεχής αύξηση του αριθμού των μεταφραστικών έργων, η μείωση του όγκου τους και οι σύντομες προθεσμίες παράδοσης καθιστούν, σήμερα, την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών και τη χρήση της τεχνολογίας μονόδρομο. Στην TMServe παρέχουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένες λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

Αυτοματοποίηση της μεταφραστικής διαδικασίας
Ανάπτυξη λογισμικού για την αυτοματοποίηση της ροής εργασιών. Εξειδικευμένες λύσεις για την αποδοχή έργων, την ανάκτηση δεδομένων και αρχείων από τη πλατφόρμα του πελάτη, τη δημιουργία έργων σε διάφορα μεταφραστικά εργαλεία, την ενημέρωση του λογισμικού διαχείρισης μεταφραστικών έργων με τις σχετικές εντολές αγοράς, τη δημιουργία πακέτων εργασίας και εντολών αγοράς για τους μεταφραστές και επιμελητές.
Παρακολούθηση της προόδου του μεταφραστικού έργου
Εξειδικευμένο λογισμικό για την παρακολούθηση της προόδου του έργου και των συντελεστών του, ως προς την ποιότητα, το χρόνο και το κόστος, που εκτελούνται σε Server, Cloud ή Desktop μεταφραστικά εργαλεία.  Εξειδικευμένες λύσεις που καλύπτουν ανάγκες του πελάτη όπως: παρακολούθηση χρόνου ενασχόλησης με το εκάστοτε έργο, υπολογισμός της προσπάθειας που απαιτείται κατά τη μετάφραση και την επιμέλεια, ανεπτυγμένα εργαλεία διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση της διόρθωσης λαθών κλπ.
Επιλογή μεταφραστή ή/και επιμελητή
Λογισμικό για την επιλογή του κατάλληλου μεταφραστή ή/και επιμελητή με βάση το είδος του κειμένου, τον τομέα, το μεταφραστικό εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, την αξιολόγηση του μεταφραστή ή/και του επιμελητή, τη σχετική εμπειρία, το κόστος. Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας πρόσκλησης – αποδοχής – ανάθεσης ενός έργου χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που επιτρέπει την επιλογή του καλύτερου διαθέσιμου μεταφραστή/επιμελητή και αποστέλλοντας σε αυτόν τα απαραίτητα αρχεία και την εντολή αγοράς.
Γλωσσικοί πόροι (Μεταφραστική Μνήμη/Βάση Ορολογίας)
Ανάπτυξη λογισμικού για την επιλογή ή/και τη δημιουργία μεταφραστικών μνημών και βάσεων ορολογίας με βάση το είδος του κειμένου, τον τομέα και τις διαθέσιμες δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφραστικές μνήμες και βάσεις ορολογίας. Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και ταξινόμησης του τομέα βάσει τοπικών ή cloud-based υπηρεσιών. Εκκαθάριση και βελτιστοποίηση των μεταφραστικών μνημών που έχουν δημιουργηθεί από όλους τους διαθέσιμους γλωσσικούς πόρους και μετατροπή στην κατάλληλη για το εκάστοτε έργο μορφή.
Δες πώς μπορείς να επωφεληθείς από τις Λύσεις λογισμικού σε 66″
Επικοινωνήστε με την TMServe
Αξιοσημείωτα έργα

Πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασιών του έργου στον server

 • Ολοκλήρωση συστημάτων του portal του τελικού πελάτη
 • Ανακοινώσεις/Αναθέσεις/Αξιολογήσεις
 • Επιλογή μεταφραστικών εργαλείων για μετάφραση/διόρθωση
 • Ολοκλήρωση του ERP συστήματος του πελάτη
 • Δημιουργία διεπαφής για τον Διαχειριστή έργου για να εκτελεί διεργασίες και να παρακολουθεί την πρόοδο των έργων

Το σύστημα αυτοματισμού που δημιουργήσαμε βασίζεται σε μια σειρά εφαρμογών διακομιστή που εκτελούνται σε προκαθορισμένες χρονικές στιγμές και συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες μέσω μιας βάσης δεδομένων, αλλά και σε μια εφαρμογή «πελάτη» μέσω της οποίας ο διαχειριστής έργου μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο, να λαμβάνει δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων και να εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες.

Το σύστημα διαθέτει, επίσης, έναν εξελιγμένο μηχανισμό για την αντιμετώπιση σφαλμάτων και, εάν αυτά δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν, ενημερώνει τα αρμόδια άτομα προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (τους διαχειριστές έργου του πελάτη, το τμήμα IT του πελάτη ή τους προγραμματιστές της TMServe).

Πλήρως αυτοματοποιημένη ροή εργασιών μετάφρασης στο Cloud.

 • Δημιουργία ροής εργασιών βασισμένη σε εισερχόμενα/εξερχόμενα e-mail του τελικού πελάτη, των e-mail του διαχειριστή έργου, του μεταφραστή και του διορθωτή
 • Ολοκλήρωση συστήματος με το portal του τελικού χρήστη για αποδοχή έργων, κατέβασμα αρχείων κτλ.
 • Αυτοματοποιημένη πρόσκληση, αποδοχή και ανάθεση διαχειριστή έργου, μεταφραστή και διορθωτή
 • Πλήρης παρακολούθηση κατάστασης έργου, οικονομικών και προόδου εργασιών 

Το σύστημα που δημιουργήθηκε βασίζεται σε cloud ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υπολογιστικά φύλλα. Με τη λήψη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον τελικό πελάτη γίνεται αυτόματα λήψη των αρχείων και πραγματοποιούνται ενέργειες στην πύλη, αποστέλλεται ενημέρωση τους μεταφραστές και τους επιμελητές για τα διαθέσιμα έργα, τα οποία στη συνέχεια ανατίθενται στους μεταφραστές και τους επιμελητές και λαμβάνονται ειδοποιήσεις για τις ολοκληρωμένες εργασίες μετάφρασης κι επιμέλειας. Κάθε βήμα καταγράφεται στο υπολογιστικό φύλλο που βρίσκεται στο νέφος, μαζί με την πρόοδο του έργου και τα τυχόν προβλήματα. Ο διαχειριστής έργου ενημερώνεται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται, π.χ. δεν υπάρχει διαθέσιμος συνεργάτης για να αναλάβει την μετάφραση ή επιμέλεια ή έχει προκύψει κάποιο σφάλμα και πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες για την επίλυσή του. Critical errors are reported to TMServe as well.

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

 • Info@TMServe.gr
 • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109