Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Μεγιστοποιήστε την αξία των έργων σας. Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο και το κόστος παραγωγής.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Επωφεληθείτε από την πάνω από 30 χρόνια εμπειρία της TMServe στον τομέα της τοπικής προσαρμογής, της τεχνικής μετάφρασης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αλλά και από την τεχνογνωσία στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές του τομέα. Στην TMServe ακούμε τα προβλήματα των πελατών μας και βρίσκουμε τις κατάλληλες λύσεις, μελετούμε τις διαδικασίες και, στη συνέχεια, τις βελτιστοποιούμε, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες και τις μετατρέπουμε σε δυνατά σημεία. Στην TMServe ενδιαφερόμαστε για την εξέλιξη των πελατών μας και παρέχουμε λύσεις στους ακόλουθους τομείς:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για μετάφραση

Αξιολόγηση των εργασιών, της οργάνωσης, των διαδικασιών, των εργαλείων και της παραγωγής. Σχεδιασμός και υποστήριξη για έργα με άμεση ή όχι προθεσμία παράδοσης με σκοπό τη βελτιστοποίηση, την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τοπική προσαρμογή και διεθνοποίηση

Μελέτη σκοπιμότητας αναφορικά με την τοπική προσαρμογή ενός προϊόντος. Έλεγχος προϊόντος για την τοπική προσαρμογή τεχνικών, λειτουργικών και γλωσσικών πληροφοριών. Αξιολόγηση του χρόνου και του κόστους που απαιτείται για την αρχική και τη σταθερή παραγωγή τελικών προϊόντων. Δημιουργία βέλτιστων έργων τοπικής προσαρμογής και παροχή υποστήριξης στη συνέχεια.

Δημιουργία μεταφραστικών έργων

Σχεδιασμός έργων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους και των σφαλμάτων. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, στήσιμο των διαδικασιών, αναγνώριση των εργασιών και του όγκου εργασίας, αξιολόγηση του χρόνου, του κόστους, του ανθρώπινου δυναμικού των δεξιοτήτων, του υλικού, του λογισμικού και των λοιπών απαιτούμενων εργαλείων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος του έργου, των εργασιών και των αναθέσεων, δημιουργία του περιβάλλοντος εργασίας και της γλωσσικής υποδομής, προετοιμασία των οδηγιών σχετικών με το έργο, αξιολόγηση και προετοιμασία του υλικού για μετάφραση.

Εκτέλεση μεταφραστικών έργων

Παρακολούθηση αρχείων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, παρακολούθηση της προόδου και διασφάλιση της ποιότητας. Παρακολούθηση του χρόνου, του προϋπολογισμού, της παραγωγής, της παραγωγικότητας και της ποιότητας. Αξιολόγηση κινδύνου, αναγνώριση και πρόληψη πιθανών σφαλμάτων. Αξιολόγηση της προόδου του έργου, υποβολή αναφορών και ανατροφοδότηση μετά το τέλος της εκτέλεσης του έργου.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργαλεία

Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων και εργαλείων, έρευνα για αναβάθμιση ή χρήση νέων και αξιολόγηση κόστους/οφέλους, παροχή συμβουλών για τη χρήση του βέλτιστου εργαλείου και εκπαίδευση, μελέτη σκοπιμότητας της μηχανοργάνωσης και αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης.

Δείτε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 66″

Επικοινωνήστε με την TMServe

Αξιοσημείωτα έργα

Μελέτη οργάνωσης και μηχανοργάνωσης

 • Οργάνωση, δημιουργία εγχειριδίων για διεργασίες και ενέργειες
 • Αξιολόγηση εταιρικών μεθόδων και εντοπισμός προβλημάτων
 • Προτάσεις για διόρθωση προβλημάτων και βελτιστοποίηση αποδοτικότητας
 • Προτάσεις για μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση διεργασιών

Στην TMServe αναλάβαμε ένα σημαντικό έργο για τη μελέτη οργάνωσης και μηχανοργάνωση μιας μεγάλης μεταφραστικής εταιρείας. Η εργασία μας περιελάμβανε συνεντεύξεις με όλα τα μέλη του προσωπικού που κατείχαν σημαντικές θέσεις στην εταιρεία και συλλογή δεδομένων, πλήρη περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, αναγνώριση των προβλημάτων και των αδυναμιών για κάθε τμήμα και κάθε δραστηριότητα και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων, τη βελτιστοποίηση των εργασιών και τη χρήση διαθέσιμου ή εξειδικευμένου λογισμικού. Ακολουθώντας τις συμβουλές μας, ο πελάτης αποκόμισε:

 

 • Λειτουργικές βελτιώσεις εφαρμόζοντας τις προτάσεις μας
 • Αποδοτικότητα μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης προσωπικού
 • Κέρδος σε χρόνο και χρήμα με σωστή χρήση μεταφραστικών εργαλείων
 • Μείωση σφαλμάτων και χρόνου χρησιμοποιώντας αυτοματισμούς και εργαλεία διαχείρισης έργων

Διάρθρωση έργων τοπικής προσαρμογής

 • Προγραμματισμός και συντονισμός έργων
 • Διάρθρωση διεργασιών και εργαλείων παραγωγής
 • Οργάνωση και ανάθεση ρόλων στις ομάδες τοπικής προσαρμογής
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργων (ποιότητα, χρόνος, κόστος)

Στην TMServe αναλάβαμε, επίσης, τη δημιουργία ενός μεγάλου έργου τοπικής προσαρμογής που περιελάμβανε την παροχή λογισμικού, υποστήριξης, την τοπική προσαρμογή και τον έλεγχο της τεκμηρίωσης και του προωθητικού υλικού. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο έργο, ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά μας στην αξιολόγηση του κινδύνου, στη δημιουργία διαδικασιών και εργαλείων, στην επιλογή του μεταφραστή, του επιμελητή και του υπεύθυνου για τον έλεγχο, στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του έργου και στη δημιουργία διαδικασιών για την παρακολούθηση της προόδου του έργου, της ποιότητας, του κόστους και του χρόνου. Επιπλέον, ήμασταν υπεύθυνοι για την εκπαίδευση της ομάδας των μεταφραστών, επιμελητών και των υπεύθυνων για τον έλεγχο, αναφορικά με τις διαδικασίες και τα εργαλεία που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αλλά και το λογισμικό, στο οποίο έπρεπε να γίνει η τοπική προσαρμογή. Τέλος, προτείναμε το λογισμικό που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση των διάφορων εργαλείων και συνεισφέραμε στη διαχείριση του έργου και την παρακολούθηση της προόδου του. Σαν αποτέλεσμα το έργο είχε μεγάλη επιτυχία με:

 

 • ομαλή λειτουργία καθ’όλη τη διάρκεια του έργου
 • έγκαιρη αξιολόγηση σε ποιότητα, χρόνο και κόστος
 • εξοικονόμηση χρόνου στη διαχείριση έργων και στην παραγωγή και
 • έναν πολύ χαρούμενο πελάτη και τελικό πελάτη

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

 • Info@TMServe.gr
 • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109