Εργαλεία
…που μπορούν να κάνουν τη ζωή σας ευκολότερη.

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες εφαρμογές

 

Στην TMServe παρέχουμε μια συλλογή από απλά εργαλεία λογισμικού, που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους επαγγελματίες της μετάφρασης στη συντήρηση της γλωσσικής υποδομής τους. Τα εργαλεία που αφορούν προϊόντα SDL Trados 2007 έχουν αρχειοθετηθεί (επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα). Τα προϊόντα που αφορούν το SDL Trados Studio παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και στο SDL App Store από όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε. Τυχόν προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις και σχόλια για τα παρακάτω εργαλεία είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα.

Εάν έχετε μια συγκεκριμένη ανάγκη που δεν καλύπτεται από τα παρακάτω εργαλεία, ενημερώστε μας και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις βέλτιστες για εσάς υφιστάμενες λύσεις ή να συζητήσουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εφαρμογή λογισμικού για εσάς.

SDLTmFindVars

Η εφαρμογή SDLTmFindVars είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που διαβάζει μεταφραστικές μονάδες από μια δεδομένη SDL Trados Studio μεταφραστική μνήμη και, συγκρίνοντας τα στοιχεία που βρέθηκαν στη γλώσσα πηγή και στη γλώσσα στόχο, εντοπίζει πιθανές μεταβλητές. Δηλαδή, αναζητεί και βρίσκει μη μεταφρασμένο κείμενο. Οι μεταβλητές είναι συνήθως επωνυμίες, ονομασίες προϊόντων, εμπορικά σήματα, ή οποιαδήποτε λέξη ή φράση παραμένει αμετάφραστη στη μεταφραστική μνήμη. Το πρόγραμμα γράφει τις πιθανές μεταβλητές σε ένα αρχείο κειμένου για την περαιτέρω επεξεργασία και τον έλεγχο από τον χρήστη πριν από την εισαγωγή στη μεταφραστική μνήμη. Μπορεί επίσης να εξάγει τη συχνότητα εμφάνισης στο αρχείο εξόδου και, εάν χρειάζεται, μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για κάθε μεταβλητή που βρέθηκε σε ένα αρχείο CSV. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαλέξει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα εκτελεί την αναζήτηση καθώς και το περιεχόμενο που εξάγει μέσω πολλαπλών επιλογών.

Το SDL Trados Studio θεωρεί τις Μεταβλητές ως τμήματα κειμένου που μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα χωρίς πραγματική αξία σε επίπεδο γλώσσας (όπως οι αριθμοί ή οι ετικέτες). Γι’ αυτό τις εισάγει αυτόματα στο προτεινόμενο κείμενο-στόχο επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση του ποσοστού ομοιότητας με το κείμενο που προέρχεται από τη μεταφραστική μνήμη και τις καθιστά άμεσα διαθέσιμες στους χρήστες μέσα από τη λειτουργία γρήγορης εισαγωγής κειμένου (Quick Insert).

Η εφαρμογή SDLTmFindVars δέχεται μεταφραστικές μνήμες SDL Trados Studio 2009, 2011 και 2014, ενώ δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή κάποια έκδοση του SDL Trados Studio για να λειτουργήσει. Η δωρεάν έκδοση υποστηρίζει μεταφραστικές μνήμες με έως 50.000 μεταφραστικές μονάδες και μπορεί να αναβαθμιστεί στην έκδοση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφραστικών μονάδων με κόστος 35 ευρώ.

SDLTmConvert

Το SDLTmConvert διαβάζει μια μεταφραστική μνήμη SDL Trados Studio (*.sdltm) και την μετατρέπει σε: XLIFF για ποιοτικό έλεγχο και διόρθωση στο Studio ή άλλο εργαλείο, XML για επεξεργασία με υπολογιστικά φύλλα και βάσεις δεδομένων, TMX για χρήση με άλλα μεταφραστικά εργαλεία και σε CSV ή TXT για εύκολες αναζητήσεις ή χρήση με επεξεργαστές κειμένου. Η εφαρμογή επιτρέπει τον διαμοιρασμό του αποτελέσματος σε πολλαπλά αρχεία μικρότερου μεγέθους για την ευκολότερη διαχείρισή του, την επιλογή των μεταφραστικών μονάδων που θα μετατραπούν με σύνθετα κριτήρια αναζήτησης, την τροποποίηση ή απόκρυψη των χρηστών, την αφαίρεση των ετικετών από το κείμενο ή την προσθήκη επιπρόσθετων μεταφραστικών μονάδων στο αποτέλεσμα, μέσω της διαχείρισης του περιεχομένου με ετικέτες. Αφαιρέστε τις ετικέτες σε μορφή κειμένου. Το πρόγραμμα είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί SDL Trados Studio για να λειτουργήσει. Η δωρεάν έκδοση υποστηρίζει μεταφραστικές μνήμες με έως 50.000 μεταφραστικές μονάδες και μπορεί να αναβαθμιστεί στην έκδοση χωρίς περιορισμό στον αριθμό των μεταφραστικών μονάδων με κόστος 35 ευρώ.

SDLXliff2TMX

Το SDLXliff2Tmx διαβάζει μια σειρά από δίγλωσσα αρχεία του SDL Trados Studio (*.sdlxliff) και δημιουργεί από αυτά μια μεταφραστική μνήμη σε μορφή TMX από τις μεταφρασμένες φράσεις που περιέχουν. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συμβολοσειρές για να αποκλειστούν, με βάση την κατάστασή τους, να είναι δηλαδή κλειδωμένες ή να έχουν την ίδια γλώσσα πηγή και γλώσσα στόχο ανά τμήματα και μπορεί προαιρετικά να αφαιρέσει πληροφορίες μορφοποίησης (tags). Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταφραστικές μονάδες, τις οποίες θα ήθελε να αποκλείσει, με βάση την κατάστασή τους (μεταφρασμένες, εγκεκριμένες, κλειδωμένες κ.λπ.) ή με βάση κριτήρια όπως η ίδια φράση στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο, προαιρετικά να αφαιρέσει πληροφορίες μορφοποίησης (tags) και επιπλέον να τις αποθηκεύσει σε μορφή κειμένου.

SDLTmReverseLangs

Το SDLTmReverseLangs δημιουργεί μια νέα μεταφραστική μνήμη του Studio, από μια υπάρχουσα, με την αντίστροφη κατεύθυνση του αρχικού ζεύγους γλώσσας πηγής -> γλώσσας στόχου ή και την αλλαγή των υπο-γλωσσών. Για παράδειγμα, δημιουργεί από μια μνήμη μετάφρασης Αγγλικών προς Ελληνικά, μια νέα μνήμη μετάφρασης Ελληνικών προς Αγγλικά με δυνατότητα επιλογής Αγγλικών ΗΠΑ, Αγγλικών ΗΒ κ.λπ.

SDLTmExport

Το SDLTmExport αυτοματοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης και εξαγωγής μεταφραστικών μνημών του SDL Trados Studio (*sdltm) σε μορφή TMX για συνένωση μνημών στο SDL Trados Studio, για χρήση από το SDL Trados Workbench και εργαλεία άλλων κατασκευαστών, για την εξαγωγή όρων κ.λπ.

Microsoft Greek Terminology Collection

Μια βάση ορολογίας του Multiterm που περιέχει την Ελληνική – Αγγλική ορολογία της Microsoft που βρίσκεται στο Microsoft Language Portal. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έγινε με την επανάληψη όρων και περιγραφών, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, ούτως ώστε η κάθε εγγραφή να αποτελείται από ένα και μόνο όρο στα Αγγλικά, μία περιγραφή στα Αγγλικά και ένα μόνο όρο στα Ελληνικά για διευκόλυνση στη μετάφραση.

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

  • Info@TMServe.gr
  • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109