Γλωσσικοί πόροι
Διασφαλίστε συνέπεια, βελτιώστε την ποιότητα. Μεταφράστε γρηγορότερα, μεταφράστε καλύτερα.

Γλωσσικοί πόροι

 

Στην εποχή μας, η μετάφραση τεχνικών κειμένων δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση μεταφραστικών μνημών και βάσεων ορολογίας. Χρησιμοποιούμε τις μεταφραστικές μνήμες και τις βάσεις ορολογίας για να διασφαλίσουμε τη συνέπεια στο επίπεδο της γλώσσας και της ορολογίας με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα του μεταφρασμένου κειμένου, να εκπαιδεύσουμε συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης και να ελαχιστοποιήσουμε την προσπάθεια που απαιτείται για τη μετάφραση, να εξοικονομήσουμε χρόνο και να μειώσουμε το κόστος.  Are you getting the most of your translation memories and termbases? Let us help you get the most out of your language resources in areas such as:

Δημιουργία μεταφραστικών μνημών
Καθορισμός βέλτιστης δομής και παραμέτρων μνήμης, συλλογή δεδομένων από παλαιές μεταφράσεις (από έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή, μετατροπές αρχείων, αντιστοίχιση μεταφρασμένων τμημάτων), μετατροπές δεδομένων μεταφραστικών μνημών από ένα τύπο, εργαλείο ή πρότυπο σε ένα άλλο.
Βελτιστοποίηση μεταφραστικών μνημών
Αφαίρεση περιττής πληροφορίας από τα πεδία συστήματος και χρήστη, έλεγχος συνέπειας περιεχομένου πληροφοριακών πεδίων, επανακωδικοποίηση, ομαδοποίηση πληροφορίας, αφαίρεση περιττών στυλ και ετικετών, επαναδεικτοδότηση.
Συντήρηση μεταφραστικών μνημών
Αφαίρεση ή υποβίβαση μεταφραστικών τμημάτων αμφιβόλου ποιότητας, έλεγχος και διόρθωση προβλημάτων ορολογίας όπως η συμμόρφωση και η συνέπεια, έλεγχος για επιθυμητές ή μη επιθυμητές εκφράσεις και αποδόσεις, έλεγχος στίξης, συμβόλων, αριθμών κ.λπ.
Επιδιόρθωση μεταφραστικών μνημών
Προετοιμασία μεταφραστικών μνημών για χρήση σε αυτόματη/μηχανική μετάφραση, εκκαθάριση μορφοποίησης και γλώσσας, επιλογή δεδομένων εκπαίδευσης και βελτίωσης.

Αυτοματισμοί μεταφραστικών μνημών
Αυτοματοποίηση τυποποιημένων και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, όπως αναδιοργάνωση και λήψη αντιγράφων ασφαλείας, δημιουργία μεταφραστικών μνημών, ενημέρωση των κεντρικών μεταφραστικών μνημών μετά την μετάφραση, παρακολούθηση της προόδου με την ανάλυση των αρχείων του έργου, επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανάλυσης για την δημιουργία Εντολών Αγοράς (Purchase Order), τιμολογίων και ολοκλήρωση με άλλα συστήματα.

Δες πώς μπορείς να επωφεληθείς από τους Γλωσσικούς πόρους σε 66”
Επικοινωνήστε με την TMServe
Αξιοσημείωτα έργα

Αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση γλωσσικών πόρων

   • Επεξεργάστηκαν πάνω από 10.000 μεταφραστικές μνήμες
   • Κεντρική οργάνωση όλων των μεταφραστικών μνημών
   • Βελτιστοποίηση και καθάρισμα μεταφραστικών μνημών

Στην TM Serve αναλάβαμε την πλήρη αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των γλωσσικών πόρων ενός πελάτη μας. Το συγκεκριμένο έργο αφορούσε την οργάνωση όλων των μεταφραστικών μνημών του πελάτη με βάση τη γλώσσα προέλευσης, τη γλώσσα στόχο και τον κάθε τομέα και είδος κειμένου, την ενημέρωση και απαλοιφή των διπλοεγγραφών, την μετατροπή όλων των αρχείων μεταφραστικών μνημών κάθε μεταφραστικού εργαλείου σε αρχεία tmx, την εκκαθάριση της μεταφραστικής μνήμης από διπλοεγγραφές, κατεστραμμένους χαρακτήρες και κενές προτάσεις κ.ά. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό για την ορθή κατηγοριοποίηση, αποθήκευση κι ενημέρωση της μεταφραστικής μνήμης στο διακομιστή και των αρχείων tmx που έχουν προκύψει από την τοπική μεταφραστική μνήμη με βάση τα περιγραφικά πεδία και τις προδιαγραφές του έργου. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό για τη διαχείριση των μεταφραστικών μνημών και συγκεκριμένα για τη μετακίνηση, τη μετονομασία, τη διαγραφή, το συνδυασμό και την αναζήτηση με βάση ορισμένα κριτήρια. Ο πελάτης τώρα έχει:

 

   • Κεντρικά οργανωμένα αντίγραφα ασφαλείας όλων των μνημών, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά
   • Αυτοματοποιημένο και οργανωμένο σύστημα αποθήκευσης μνημών, βάση κατηγοριών
   • Εργαλεία για εύκολη διαχείριση και αναγνώριση των μεταφραστικών μνημών για κάθε έργο

Δημιουργία εργαλείων μετατροπής

 • Δωρεάν μεταφραστικά εργαλεία και μεταφραστικά εργαλεία με επίκεντρο την μετατροπή μεταφραστικών μνημών σε κείμενο
 • Μετατροπή διαφόρων μεταβλητών των TMX σε κείμενο
 • Εκκαθάριση κειμένου για εκπαίδευση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης

Ένα άλλο έργο που αναλάβαμε στην TM Serve αφορούσε τη δημιουργία μιας σειράς εργαλείων λογισμικού για τη μετατροπή μεταφραστικών μνημών από διαφορετικά μεταφραστικά εργαλεία σε τελικά αρχεία κειμένου με σκοπό τη χρήση τους ως υλικό εκπαίδευσης για ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης. Το έργο αφορούσε, επίσης, τη διάσπαση πολυγλωσσικών αρχείων μεταφραστικής μνήμης στα αντίστοιχα ζεύγη γλωσσών, την αλλαγή της κωδικοποίησης, την απαλοιφή της μορφοποίησης, την αφαίρεση μη έγκυρων τμημάτων κειμένου κ.λπ. Τελικά, ο πελάτης αποκόμισε:

 

 • Πολύ γρήγουρος μετατροπείς από μεταφραστικές μνήμες ή TMX σε κείμενο για συστήματα μηχανικής μετάφρασης
 • Περιορισμός χρήσης ορισμένων μεταφραστικών εργαλείων
 • Δημιουργία υλικού για εκπαίδευση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης καθαρισμένο ανά εργαλείο μετάφρασης

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

 • Info@TMServe.gr
 • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109