Μηχανική μετάφραση
Αυξήστε σημαντικά την παραγωγικότητά σας. Μειώστε το κόστος της μετάφρασης.

Μηχανική μετάφραση

Στην εποχή του Cloud, της τεχνητής νοημοσύνης και της βαθιάς μάθησης, ο τρόπος που γίνεται η μετάφραση αλλάζει συνεχώς. Εκμεταλλευτείτε τη δύναμη της Νευρωνικής Μηχανικής Μετάφρασης χρησιμοποιώντας τους γλωσσικούς σας πόρους και την εξειδίκευσή σας σε έναν τομέα. Στην TMServe αναγνωρίζουμε τις ανάγκες κάθε πελάτη ως προς τη Μηχανική Μετάφραση και παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν:

Δεδομένα εκπαίδευσης
Συλλογή και επιλογή των κατάλληλων δημόσιων και ιδιωτικών δίγλωσσων σωμάτων κειμένων για τη δημιουργία συστημάτων μηχανικής μετάφρασης ανά τομέα. Καθαρισμός και βελτιστοποίηση των δεδομένων εκπαίδευσης με διαγραφή των τμημάτων κειμένου που δεν είναι κατάλληλα και απαλοιφή της μορφοποίησης, κατάργηση/αφαίρεση των διπλοεγγραφών, ομοιογενοποίηση των ειδικών χαρακτήρων, ανωνυμοποίηση των δεδομένων κ.λπ. Δημιουργία ειδικών λεξικών με τυποποιημένες φράσεις και μη μεταφράσιμο κείμενο για την εκπαίδευση συγκεκριμένων συστημάτων μηχανικής μετάφρασης.
Προ-επεξεργασία και Μετεπεξεργασία μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου
Ανάπτυξη λογισμικού ειδικά σχεδιασμένου για κάθε σύστημα μηχανικής μετάφρασης με σκοπό την επιλογή των κατάλληλων κειμένων και την προετοιμασία τους (ομοιογενοποίηση χαρακτήρων, αντικατάσταση μη μεταφράσιμου κειμένου, ανωνυμοποίηση κ.λπ.). Μετεπεξεργασία του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου με σκοπό την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων μορφοποίησης και ύφους με βάση τις εντολές του πελάτη, την από-ανωνυμοποίηση, την ορολογία και κάθε άλλη διόρθωση σφάλματος κ.ά.
Εκπαίδευση και Αξιολόγηση συστήματος μηχανικής μετάφρασης
Εκπαίδευση εξειδικευμένων, ιδιωτικών, τοπικών ή cloud-based συστημάτων μηχανικής μετάφρασης για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένων μεταφραστικών έργων. Αξιολόγηση του συστήματος μηχανικής μετάφρασης με σκοπό την καλύτερη επιλογή μοντέλου/συστήματος, χρησιμοποιώντας αυτόματες μετρικές αξιολόγησης, π.χ. BLEU, LEPOR, WER και άλλους αυτοματοποιημένους αλγόριθμους αξιολόγησης. Αυτοματοποιημένη σύγκριση του αρχικού με το τελικού (μετεπιμελημένου) κειμένου, συγκέντρωση των σφαλμάτων που εμφανίζει κάθε σύστημα μηχανικής μετάφρασης, αξιολόγηση του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου και λογισμικό υπολογισμού της ανθρώπινης προσπάθειας.
Δείτε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη Μηχανική μετάφραση σε 66 δευτερόλεπτα
Επικοινωνήστε με την TMServe
Αξιοσημείωτα έργα

Βαθμολόγηση μιας μηχανής μετάφρασης

  • 36 Εξειδικευμένες μηχανές μηχανικής μετάφρασης
  • 27 Ζεύγη γλωσσών
  • 3 Διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου

  Ένα από τα σημαντικότερα έργα μας στην TMServe ήταν η δημιουργία 36 εξειδικευμένων μηχανών μηχανικής μετάφρασης για έναν από τους πελάτες μας, σε 3 διαφορετικούς τομείς και 27 ζεύγη γλωσσών. Για την εκπαίδευση των συστημάτων χρησιμοποιήσαμε δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα που καθαρίστηκαν και προετοιμάστηκαν κατάλληλα. Για κάθε σύστημα μηχανικής μετάφρασης δημιουργήθηκαν τουλάχιστον τρία σύνολα δεδομένων διαφορετικού μεγέθους και ποιότητας και τα τελικά συστήματα μηχανική μετάφρασης αξιολογήθηκαν προκειμένου να γίνει η επιλογή του καλύτερου συστήματος.

  Το έργο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία επειδή:

  • Η βαθμολογία της αυτόματης μετρικής BLEU ήταν περίπου 0,6 ακόμα και για τις πιο απαιτητικές γλώσσες.
  • Το κέρδος του πελάτη ξεπέρασε το 25%.

Αξιολόγηση και σχολιασμός συστημάτων μηχανικής μετάφρασης

• Προεπεξεργασία αρχείων για μηχανική μετάφραση
• Αξιολόγηση των μεταφρασμένων αρχείων
• Αναγνώριση των αλλαγών από ανθρώπινη παρέμβαση
• Συλλογή σχολιασμών για βελτίωση της μηχανικής μετάφρασης

Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον έργο που αναλάβαμε στην TMServe ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος που μπορεί να αξιολογεί μια μηχανή μηχανικής μετάφρασης και να εντοπίζει τα αδύναμα σημεία της. Αρχικά, τα κείμενα προετοιμάστηκαν κατάλληλα και στη συνέχεια μεταφράστηκαν αυτόματα από ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης. Έπειτα, στα μηχανικά μεταφρασμένα κείμενα έγινε μετεπιμέλεια και αναθεώρηση. Γενικά, το πρόγραμμα παρακολουθεί και καταγράφει τις αλλαγές στο μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο και στο τέλος συγκρίνει το αρχικό μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο και το τελικό μεταφρασμένο κείμενο, υπολογίζει τις μετρικές BLEU και WER και επισημαίνει τις αλλαγές που έγιναν στο κείμενο για βελτιώσεις στη φάση της προ-επεξεργασίας και μετεπεξεργασίας. Έκτοτε, ο πελάτης βασίζεται σε αυτό για να βελτιώσει τις μηχανές μηχανικής μετάφρασης και χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για να προωθήσει την έρευνα για την ποιότητα της μηχανικής μετάφρασης. Από τότε που το πρόγραμμα ξεκίνησε, ο πελάτης βασίζεται σε αυτό για να:

• Βελτιώσει την προεπεξεργασία και την μετεπεξεργασία των μεταφράσεων από μηχανική μετάφραση
• Βελτιώσει το υλικό εκπαίδευσης της μηχανής μετάφρασης και τα γλωσσάρια
• Αξιολογήσει την απόδοση του συστήματος μηχανικής μετάφρασης με ποικίλες παραμέτρους 
• Βελτιώσει την ποιότητα του συστήματος μηχανικής μετάφρασης και να μειώσει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

 • Info@TMServe.gr
 • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109