Εκπαίδευση
«Εάν πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι ακριβή,
αναλογιστείτε το κόστος της άγνοιας» Derek Bok

Εκπαίδευση

 

Στη TMServe παρέχουμε εκπαίδευση στη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή με βάση τις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου, στα Μεταφραστικά Εργαλεία, στη Μηχανική Μετάφραση και τη γλωσσική τεχνολογία. Αφήστε μας να σας εκπαιδεύσουμε σε θέματα όπως:

Μεταφραστικά εργαλεία
Εκπαίδευση σε τεχνολογίες υποβοήθησης της μετάφρασης, της τοπικής προσαρμογής και των σχετικών εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πελάτη μας. Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη (από απλή παρουσίαση μέχρι εκπαίδευση για προχωρημένους χρήστες) σε επιλεγμένα εξειδικευμένα εργαλεία για τεχνικές εργασίες, μετάφραση, έλεγχο από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Ο ιδρυτής της TMServe, Κώστας Ναδάλης, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής SDL Trados από το 2000 και πιστοποιημένος εκπαιδευτής Memsource από το 2016. Επίσης, διδάσκει το μάθημα των μεταφραστικών εργαλείων στο τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του Hellenic American University.
Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου
Εκπαίδευση στη διαχείριση μεταφραστικού έργου προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε πελάτη μας που αφορά: παρακολούθηση της ποιότητας του έργου, του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του, του κόστους και της παραγωγικότητας, βέλτιστος σχεδιασμός και προγραμματισμός των γλωσσικών πόρων, του κόστους και του χρόνου, διαχείριση της παραγωγής κλπ. Ο ιδρυτής της TMServe, Κώστας Ναδάλης, διδάσκει το μάθημα της διαχείρισης μεταφραστικού έργου στο κέντρο εκπαίδευσης μεταφραστών Μetaφραση.
Μηχανική Μετάφραση
Εξειδικευμένα μαθήματα στην μηχανική μετάφραση με στόχο οι πελάτες μας να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η μηχανική μετάφραση, πότε είναι κατάλληλη η χρήση μηχανικής μετάφρασης και ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση της, πώς να βρουν τα κατάλληλα δεδομένα και να τα προετοιμάσουν για να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εκπαίδευσης του εκάστοτε συστήματος μηχανικής μετάφρασης και πώς γίνεται η εκπαίδευση και η αξιολόγηση ενός συστήματος μηχανικής μετάφρασης. Ο ιδρυτής της TMServe, Κώστας Ναδάλης, διδάσκει μηχανική μετάφραση στο Dimetra Academy.
Δες πώς μπορείς να επωφεληθείς από την εκπαίδευση σε 66″
Επικοινωνήστε με την TMServe
Αξιοσημείωτα έργα

Εκπαίδευση εταιρίας στην χρήση μεταφραστικών εργαλείων

Η πρόκληση: ουσιαστική εκπαίδευση στην χρήση 2 μεταφραστικών εργαλείων σε όλα τα τμήματα της εταιρίας

Η εφαρμογή: παράδοση και σχεδιασμός ειδικά διαμορφωμένων μαθημάτων για τις ανάγκες του κάθε τμήματος μιας μεγάλης μεταφραστικής εταιρίας. Συγκεκριμένα, για:

  • Ανώτερα διοικητικά στελέχη και λογιστήριο
  • Πωλήσεις και Marketing
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Διαχειριστές έργων
  • Μεταφραστές και διορθωτές.

Επιπρόσθετες παροχές: Επιπλέον μαθήματα παραδόθηκαν έναν μήνα αργότερα για επέκταση των αρχικών μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος

Συμβουλευτική & εκπαίδευση: ένας κερδοφόρος συνδυασμός

Το έργο: συμβολή στην δημιουργία πρότασης για έναν οργανισμό και μελέτη μηχανοργάνωσης για μια μεταφραστική εταιρία παρέχοντας εκπαίδευση.

Η εφαρμογή:  σχεδιασμός και η παράδοση μαθημάτων με στόχο την εξέλιξη της διοίκησης και του προσωπικού:

  • υιοθέτηση της νέας εταιρικής κουλτούρας
  • γνωριμία με τις νέες διεργασίες και γραμμές παραγωγικότητας
  • εκμάθηση νέων τεχνολογιών και εργαλείων

Επιπρόσθετες παροχές: Μετά την εκπαίδευση, δημιουργήθηκε ένα κέντρο που παρέχει, μέσω τηλεφώνου και email, τεχνική βοήθεια και υποστήριξη στους συμμετέχοντες.

Τι λένε για εμάς

Τοποθεσία

Θερμοπυλών 16
175 63 Παλαίο Φάληρο
Αθήνα, ΕΛλάδα

Email

  • Info@TMServe.gr
  • CostasNadalis@TMServe.gr

Τηλέφωνα

Τηλέφωνο:

+302109848567

Κινητό:

+306932492109